خدمات جوش لیزری دقت – آیا در دسترس است؟

دی ۴, ۱۳۹۶ | By wallshelf | Filed in: عمومی.

پردازش لیزری شامل جوشکاری لیزر، لیزر برش، لیزر حفاری و ادغام سیستم لیزر پیشرفته ترین تکنولوژی تولید است که به سرعت در حال افزایش محبوبیت است. در هر صنعت، نظامی، پزشکی، مهندسی هوافضا، خودرو، نیروی فضایی یا تولیدی با تکنولوژی پیشرفته، پردازش توسط پرتوهای لیزر مزایای فراوانی دارد و بهترین راه حل برای نیازهای سازمانی و تجهیزات تولید است، زیرا برش لیزری دقیق منجر به دقت و صحت کامل می شود. .

جوش لیزری در جراحی التهابی و همچنین در پردازش مواد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. چنین ماهیت متنوعی از سود جوشکاری لیزر است. این پرتو شدید منبع حرارت متمرکز است که به ذوب شدن هدایت می شود و همچنین گرما و یا حتا ناحیه انتخابی هر گونه ماده را تبخیر می کند. جوشکاری لیزر مدرن ترین روش جوشکاری است و منجر به تحریف مواد نمی شود. جوشکاری لیزر یک ابزار عالی برای جوشکاری انواع مواد است.

جوشکاری لیزر همیشه به جوشکاری معمولی ترجیح داده می شود زیرا دارای یک HAZ کوچک (منطقه آسیب دیده)، نفوذ عمیق با دقت عالی، اتصالات ثابت با حداقل تحریف با توجه به حرارت، پردازش ثانویه، سرعت جوشکاری سریع و تکرارپذیری بالا. انتخاب لیزر برای جوشکاری در درجه اول به ضخامت مواد، نوع آن و همچنین نیاز نفوذ بستگی دارد. دو نوع اصلی از گزینه های تحویل پرتو مورد استفاده در مورد جوشکاری لیزر مانند کابل فیبر نوری و تحویل پرتوهای معمولی وجود دارد.

دوباره قلمه های دقیق لیزر محبوب تر و موثر تر از روند برش سنتی هستند. دلیل روشن است. این دقت است که کلیدی برای موفقیت برش لیزری دقیق است. در صنعت تولید، کیفیت و دقت بسیار مهم است؛ برش لیزری دقت یک ابزار عالی است. مزیت برش لیزر بسیار زیاد است. این نه تنها انعطاف پذیر و سریع است، بلکه یک مکانیزم مقرون به صرفه نیز می باشد. با لیزر دقت لیزر دوباره با ابزار برش تماس نداشته و در روش سنتی برش مواد یک تماس فیزیکی با ابزار برش وجود دارد.

این تماس فیزیکی ممکن است منجر به آلودگی یا تحریف مواد شود و ابزار برش حتی می تواند در حین برش تحریف شود یا شکستن شود. برش لیزری دقیق منجر به چنین مسائلی نمی شود. علاوه بر این، برش سنتی در تمام انواع مواد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما برش لیزری دقیق برای هر ماده با هر نوع ضخامت استفاده می شود.

علاوه بر این خدمات لیزر دیگر، جایگزینی برای سیستم حفاری معمولی نیز وجود دارد که حفاری لیزری است که دقت دقیق و حفره های دقت بالا را فراهم می کند. اگر شما بر کیفیت ناسازگار نباشید، پردازش لیزری در بلندمدت راه حل صنایع تولید است.


Tags: , , , , , , ,