فرآیند بسته بندی خلاء

دی ۴, ۱۳۹۶ | By wallshelf | Filed in: عمومی.

هنگام تولید با کامپوزیت، مواد در همان زمان به عنوان ساختار ساخته شده است. این مواد تحت شرایط کنترل شده تحت حرارت، فشار و خلاء کنترل می شوند. آیا لایه های پیش ریز یا لایه های مرطوب مورد استفاده قرار می گیرند، فشار و خلاء، لمینیت بهتر را تولید می کنند. هر دوی آنها به بهبود جریان رزین کمک می کنند، اما خلاء هوا را به دام انداخته و منجر به کمبود محتوا می شود. گرما شستشو می دهد

فشار توسط کیسه های خلاء ارائه شده است. فشار فشرده سلول ها را تحکیم می کند. عوامل آزاد کننده روی این ابزار ممکن است پوشش های مایع آزاد، واکس ها را آزاد کنند، یا نوار مانع.

مواد بسته بندی خلاء.

مواد کیسه خلاء مانند کیسه های بسته بندی کیسه ای، کیسه های پوستی، فیلم آزادی، پارچه های برقی همه به عنوان مواد مصرفی کامپوزیت شناخته می شوند و برای رسیدن به خلاء، استخراج رطوبت، حلال ها و فرار از ترکیبات پخت استفاده می شود و سپس ساختارهای کامپوزیتی را از قالب های کامپوزیتی پس از آن بازیابی کنید.

اگر ساختار در یک فرم ساخته شود، مثانه هوا برای جلوگیری از سقوط تحت فشار استفاده می شود. کیسه خلاء آخرین مورد برای قرار دادن است. این یک لایه پلاستیکی قابل اعتماد است.

آشکارسازهای نشت خلاء.

تعمیرات تجهیزات تعمیراتی مانند آشکارسازهای نشت خلاء به صورت تجاری در دسترس هستند تا با شرایط فنی کنترل شده مورد نیاز برای کامپوزیت کامپوزیت کیسه های خلاء مفید باشد. فشار اعمال شده با استفاده از فشار سنج اندازه گیری می شود. کاهش فشار به شما خواهد گفت اگر یک نشت وجود دارد. آشکارسازهای نشت التراسونیک صدای بلند هوا از فرار از کیسه را انتخاب می کنند.

مزایای فرآیند.

ورقه های باالیی از فیبر بالا معمولا می توانند با تکنیک های استاندارد رطوبت به دست آیند و محتویات خالی پایین با لایه ی مرطوب به دست می آیند. با این حال، بسته بندی خلاء کامپوزیت هزینه های هر دو در کار و در مواد کیسه های خلاء یکبار مصرف می افزاید. سطح عملکرد بالا برای اپراتورها برای مخلوط کردن و کنترل محتوای رزین مورد نیاز است.


Tags: , , ,