Archives: رادیولوژیک

 چگونه حقوق و دستمزد کارشناسان رادیولوژیک را افزایش می دهد؟

آذر ۲۸, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای  چگونه حقوق و دستمزد کارشناسان رادیولوژیک را افزایش می دهد؟ بسته هستند | Filed in: عمومی.

تکنسین های رادیولوژی ممکن است به عنوان آزمایشگاه های پزشکی، بیمارستان های عمومی، مراکز بهداشت خصوصی، درمانگاه ها و بسیاری از انواع دیگر خدمات بهداشتی کار کنند. تکنسین اشعه ایکس با استفاده از روش های مختلف تصویربرداری، که ممکن است شامل تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، ماموگرافی، اشعه ایکس پایه، فلوروسکوپی و توموگرافی کامپیوتری (CT)، تصاویر • Read More »

Tags: , , , , , , , , ,