Archives: رعایت

رعایت یک کودک با روش هویج و استیک

دی ۴, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای رعایت یک کودک با روش هویج و استیک بسته هستند | Filed in: عمومی.

ریزش یک کودک دشوار است. راه های زیادی پیشنهاد شده است. یک راه برای نظارت بر فرزندان ما، با روش هویج و چوب است. هویج دارای امتیازاتی هستند که به دست آورده اند یا انگیزه ای که آنها را برای انجام کار خود تحریک می کند. این پاداش ها مانند تماشای تلویزیون، بازی کردن با • Read More »

Tags: , , , , , , ,

استاندارد چین برای کنترل داخلی شرکت – راه شما برای رعایت

آذر ۲۸, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای استاندارد چین برای کنترل داخلی شرکت – راه شما برای رعایت بسته هستند | Filed in: عمومی.

استاندارد اساسی چین برای کنترل داخلی شرکت ("C-SOX") به زودی اجرا می شود و بسیاری از شرکت ها قبل از شروع اجرای این مقررات وجود دارد. در حالی که چشم انداز تصویب استانداردهای مدیریت شرکت های جدید و استانداردهای مدیریت ریسک ممکن است دشوار باشد، گام های ساده ای وجود دارد که شرکت ها می • Read More »

Tags: , , , , , , , ,