Archives: موجودی

KPI موجودی در صنعت حمل و نقل هوایی

دی ۴, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای KPI موجودی در صنعت حمل و نقل هوایی بسته هستند | Filed in: عمومی.

KPI موجودی در هر سازمان مشتری گرا، از تامین کنندگان تا کاربران نهایی مهم است. برای مثال، در صنعت حمل و نقل هوایی، به عنوان مثال، کاربران نهایی ممکن است خلبان، خدمه پرواز یا مسافران باشد. با زمینه هوانوردی، تغییر پارادایم کسب و کار خود را به چیزی جدید، همچنین موجودی خود را از KPI • Read More »

Tags: , , , , , ,

مدیریت موجودی جریان در صنعت صوتی خودرو

دی ۴, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای مدیریت موجودی جریان در صنعت صوتی خودرو بسته هستند | Filed in: عمومی.

با توجه به رقابت شدید صنایع صوتی ماشین در بازار جهانی، هر سازنده برای حفظ جایگاه رقابتی خود، طولانی است. یکی از راه های موثر برای توسعه لبه رقابت، مدیریت حرکات موجودی به طور موثر و کارآمد است. درک مفاهیم پایه جریان موجودی برای محصولات استریوی خودرو، به مدیریت موثر و نهایتا ایجاد مزیت رقابتی • Read More »

Tags: , , , , , ,

مدیریت موجودی بیمارستان: بهترین شیوه برای مدیریت سطوح موجودی

دی ۳, ۱۳۹۶ | By wallshelf | دیدگاه‌ها برای مدیریت موجودی بیمارستان: بهترین شیوه برای مدیریت سطوح موجودی بسته هستند | Filed in: عمومی.

هنگام برخورد با منابع و موجودی در بیمارستان ها، شیوه های مختلفی وجود دارد که مدیریت می تواند تصمیم بگیرد تا از زمان نگهداری و نگهداری سطوح انبار استفاده کند. کدام روش ها و روش ها در هر بیمارستان استفاده می شود بستگی دارد به: تصمیمات مدیریتی، اندازه بیمارستان و میزان موجودی که معمولا در • Read More »

Tags: , , , , , ,